В тази категория попадат всички минали събития организирани на Летателна площадка Еър Белозем.

Дата Събитие Тип
Currently no events are available